Föreningen

Bredband BAMSE

Bredalycke, Anemåla, Mundekulla, Skallebo, Eneholm och Sibbahult, Koppekull.

FÖRENINGEN

Bredband BAMSE ekonomisk förening. Föreningen bildades 2010 och drivs med hjälp av ideellt arbete. Föreningen äger ett fibernät som förser medlemmar i byarna Bredalycke, Anemåla, Mundekulla, Skallebo, Eneholm (BAMSE) och även Sibbahult och delar av Koppekull i Emmaboda kommun med fiber. 


Ändamål

”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl a data- och telekommunikation och tjänster för utnyttjande av anslutning samt genom annan därmed sammanhängande verksamhet.”